Ministarstvo uprave: Početkom 2019. uspostavlja se CDU - građani će prava ostvarivati bez donošenja dokumenata

Ministarstvo uprave: Početkom 2019. uspostavlja se CDU - građani će prava ostvarivati bez donošenja dokumenata

Početkom 2019. bit će potpisivan ugovor za projekt "Centar dijeljenih usluga" (CDU). Riječ je o jednom od najvažnijih projekata u idućem trogodišnjem razdoblju, koji će omogućiti građanima da svoja prava ostvaruju bez donošenja potrebnih dokumenata

Projekt Ministarstva uprave "Centar dijeljenih usluga" (CDU), pretpostavka je za objedinjavanje usluga na jednom mjestu. Projekt je vrijedan 362 milijuna kuna, od čega će 85 posto financirati Europska unija.

Ovaj projekt će na jednom mjestu, u takozvanom 'oblaku' ili 'cloud-u', udomiti razne sustave javne uprave, što znači da će naši sugrađani prava ostvarivati bez donošenja potrebnih dokumenata, jer će ih službenik sam preuzimati iz sustava. CDU će omogućiti transparentnost, brže izdavanje dokumenata i rješavanje predmeta, a ostvarit će i ogromne uštede za državni proračun.

Podizanje kvalitete i učinkovitosti javne uprave, digitalizacija i decentralizacija  - tri su cilja koja je u ovom mandatu zadao ministar uprave Lovro Kuščević. U skladu s tim Ministarstvo uprave radit će na provedbi projekata za ključne sustave državne informacijske infrastrukture koji će se u jednom dijelu uspostaviti u 2019. godini, a to su: e-Poslovanje, e-Pristojbe te e/m-Potpis i e/m-Pečat.

Ti projekti omogućit će jedinstveni pristup elektroničkim uslugama za poslovne korisnike, elektroničko plaćanje upravnih pristojbi i naknada te elektroničko potpisivanje ili pečatiranje kao zajedničko rješenje za javnu upravu.

U 2019. Ministarstvo uprave aktivno će raditi i na projektu povjeravanje poslova ureda državne uprave županijama, za što je potrebno izmijeniti zakonska rješenja, i to više od 40 zakona, te u potpunosti napraviti prilagodbu sustava kako bi do 1. siječnja 2020. proces bio dovršen, a uredi ukinuti.

Također, u 2019. godini Ministarstvo uprave radit će i na optimizaciji sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Kroz projekt 'Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave' prikupit će se svi relevantni podaci o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na jednome mjestu, razvrstat će se jedinice po pravednim kriterijima, propisat će se jasni kriteriji svakoj jedinici za poboljšanje postojećeg sustava s vremenom trajanja, potaknut će se udruživanje jedinica u obavljanju pojedinih aktivnosti, jačat će se uloga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u decentralizaciji javne uprave.

U 2019. pred Ministarstvom uprave je i dovršetak pravnog okvira za ocjenjivanja rada službenika.

Stimulativnijim i pravednijim sustavom vrednovanja radnih mjesta i nagrađivanjem prema uspješnosti, stvaramo realnu osnovu za privlačenje, ali i zadržavanje stručnih kadrova.

Za ovu godinu, Ministarstvo uprave najavljuje i neke od očekivanih zakonskih izmjena: Zakon o sustavu državne uprave, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama, Zakon o službenicima i namještenicima i Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.Pisane vijesti