Konferencija o temeljima modernog sustava poslovanja

Konferencija o temeljima modernog sustava poslovanja

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Svjetska banka u sklopu projekta „Analiza sustava“ organizirali su 11. rujna u Zagrebu završnu konferenciju “Postavljanje temelja za moderni sustav pokretanja poslovanja u Hrvatskoj”

Na konferenciji su predstavljene najbolje komparativne europske prakse (Grčka, Estonija i Slovenija) te analize i preporuke Svjetske banke za modernizaciju sustava poslovanja u Hrvatskoj. Razmjena iskustava vezano uz postavljanje temelja za razvoj modernog elektroničkog poslovnog registra u skladu sa najboljim međunarodnim praksama cilj je ove konferencije.

Polazište samog projekta bila je činjenica da u Hrvatskoj ne postoji sveobuhvatan pregled i analiza registara koji prikupljaju podatke o poslovnim subjektima, a podaci sadržani u tim registrima često ostaju nedostupni korisnicima.

Sudionici konferencije imali su priliku upoznati se s načinom registracije poslovanja u zemljama u okruženju. G. Georgopoulos, voditelj Odjela za trgovačko pravo Grčkog poslovnog registra prezentirao je proces pokretanja poslovanja u Grčkoj; g. Artma, voditelj Odjela za poslovni registar Centra za registar i informacijske sustave govorio je o registraciji u Estoniji, a gđa. Kunšek, predsjednica Uprave Agencije za javno-pravne evidencije i usluge pobliže je objasnila proces kroz slovenski projekt AJPES.

“Temeljem preporuka Svjetske banke, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta predožilo je, a Vlada Republike Hrvatske početkom kolovoza ove godine donijela je Uredbu koja predstavlja pravni okvir za elektroničko pokretanje poslovanja. Predviđeno je da se temeljem spomenute Uredbe, do početka slijedeće godine, kroz online sustav koji smo nazvali START omogući osnivanje poduzeća u jednom elektroničkom postupku. Takav novi sustav operativno će uspostaviti i održavati Financijska agencija”, napomenula je državna tajnica Nataša Mikuš Žigman.

Konferenciju je svojim izlaganjem zatvorio glavni tajnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Damir Kaufman koji je predstavio daljnje korake prema uspostavi elektroničkog pokretanja poslovanja.

“Što se formalnih stvari tiče, mi smo normativni okvir donijeli, Uredba je stupila na snagu ovog kolovoza i nadamo se već u listopadu donijeti Odluku Vlade Republike Hrvatske koja će tehnički specificirati sam sustav. Vjerujemo da je pokretanje sustava START moguće u siječnju 2019. godine”, izjavio je glavni tajnik Damir Kaufman.

Sudionicima se obratio i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić koji je u izlaganju izrazio nezadovoljstvo 22. mjestom Hrvatske na DESI indexu te istaknuo kako se namjerava napraviti pomak na tom području razvojem digitalnih vještina, digitalne uprave i digitalnog gospodarstva kroz projekte koji se pokreću, poput e-Poslovanja i e-Pristojbe.

Svjetska banka zahvalila je svim dionicima za sudjelovanje u Projektu te dodjelila certifikate najzaslužnijim za uspješnu realizaciju Projekta.

Foto: ​www.mingo.hr

Pisane vijesti