Kibernetički štit 2019

Kibernetički štit 2019

Dana 27.3.2019., u sklopu sjednice Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti, kao prva točka dnevnog reda održana je u Ministarstvu obrane RH simulacijska vježba Kibernetički štit 2019

Kroz zamišljene scenarije kibernetičkog napada proigravao se sustav reakcije na kibernetičke incidente u kriznim situacijama kojima bi potencijalno bili izloženi Operatori ključnih usluga sukladno novousvojenom Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti Operatora ključnih usluga i Davatelja digitalnih usluga. Riječ je o tzv. Table-top exercise, gdje sudionici vježbe zajednički rješavaju neki problem, o ovom slučaju analiziralo se nekoliko potencijalno zlonamjernih kibernetičkih aktivnosti, nakon čega su sudionici donosili odgovarajuće odluke u cilju umanjenja štete koja bi nastala kao posljedica tih aktivnosti.

Istaknuto je kako su zahvaljujući novim zakonskim odredbama u 2019. godini uspostavljene značajne mjere kibernetičke sigurnosti: prepoznati su Operateri ključnih usluga, kriteriji za utvrđivanje incidenata koji imaju znatan učinak, obveze nadležnih tijela, postupak rješavanja incidenata koji imaju znatan učinak te naposljetku i postupak izvješćivanja.

Cilj ove vježbe je bila provjera usvajanja odredbi zakona, spremnost na reakciju i podizanje svjesnosti o ugrozama koje prijete iz kibernetičkog prostora s posebnim naglaskom na Operatore ključnih usluga, Davatelje digitalnih usluga, nadležna sektorska tijela te jedinstvenu nacionalnu kontaktnu točku i tijela nadležna za prevenciju i zaštitu od incidenata

Državni tajnik Bernard Gršić, sumirajući rezultate vježbe u ime svih Nadležnih sektorskih tijela, zaključio je da u Hrvatskoj, jednako kao i na razini Europske Unije, nedostaje veliki broj stručnjaka za područje kibernetičke sigurnosti, te je u sljedećem razdoblju primarna zadaća stjecanje kompetencija iz tog područja, kako ne bismo zaostali za sve bržim razvojem novih tehnologija, koje stalno nameću nove sigurnosne izazove.

Foto: mup.hr

Pisane vijesti