Jačanje kibersigurnosti EU-a

Jačanje kibersigurnosti EU-a

Europska komisija predlaže niz mjera za jačanje kibersigurnosti u Europskoj uniji koje bi trebale Europu opremiti odgovarajućim instrumentima za zaštitu od kibernapada

Europljani imaju veliko povjerenje u digitalne tehnologije. Te tehnologije građanima pružaju nove mogućnosti povezivanja, olakšavaju širenje informacija i okosnica su europskog gospodarstva. One, međutim, sa sobom nose i nove opasnosti jer državni i nedržavni akteri sve više nastoje ukrasti podatke, počiniti prijevare ili čak destabilizirati vlade. Prošle je godine zabilježeno više od 4000 napada ucjenjivačkim programima dnevno, a 80 % europskih poduzeća bilo je izloženo barem jednom kibernapadu. Gospodarske posljedice kiberkriminala povećale su se pet puta samo tijekom posljednje četiri godine.

Kako bi Europu opremila odgovarajućim instrumentima za zaštitu od kibernapada, Europska komisija i visoka predstavnica Federica Mogherini predlažu sveobuhvatan niz mjera za jačanje kibersigurnosti u EU-u. To među ostalim uključuje prijedlog za osnivanje Agencije EU-a za kibersigurnost za potporu državama članicama u obrani od kibernapada i uspostavu Europskog programa certifikacije u cilju osiguranja sigurne upotrebe proizvoda i usluga u digitalnom svijetu. Uz postojeću Agenciju Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA), ta će agencija imati stalni mandat za pomoć državama članicama da učinkovito spriječe i odgovore na kibernapade. Poboljšat će pripravnost EU-a na odgovor godišnjom organizacijom sveeuropskih vježbi povezanih s kiberincidentima i poboljšanjem dijeljenja znanja i obavještajnih podataka uspostavom centara za razmjenu i analizu podataka. 

U cilju poboljšanja kapaciteta EU-a u području kibersigurnosti, Komisija i visoka predstavnica predlažu sljedeće:
  • Europski centar za istraživanja i stručnost u području kibersigurnosti (pilot-projekt predviđen je tijekom 2018.): U suradnji s državama članicama razvijat će i osmišljavati alate i tehnologiju potrebne za praćenje prijetnji koje se neprestano mijenjaju te jamstva da je naša obrana tehnološki jednako napredna kao i oružja kojima se koriste počinitelji kiberkriminala. Njegovim radom nadopunit će se izgradnja kapaciteta u tom području na razini EU-a i na nacionalnoj razini.
  • Plan za brzi odgovor Europe i država članica: provodi se operativno i jedinstveno u slučaju kibernapada velikih razmjera. Predloženi postupak utvrđen je Preporukom donesenom prošli tjedan. Preporukom se pozivaju države članice i institucije EU-a da uspostave okvir EU-a za odgovor na kiberkrize kako bi se Plan sproveo u djelo. Redovito će se testirati u vježbama upravljanja kiberkrizama i drugim krizama.
  • Veća solidarnost: U budućnosti bi se u obzir mogla uzeti mogućnost osnivanja Fonda za hitne kibersigurnosne intervencije za države članice koje su odgovorno provele sve kibersigurnosne mjere u okviru zakonodavstva EU-a. Tim bi se fondom osigurala hitna potpora državama članicama, jednako kao što se EU-ov Mehanizam za civilnu zaštitu upotrebljava za pomoć u slučajevima šumskih požara i prirodnih katastrofa.
  • Jačanje kiberobrambenih kapaciteta: Države se članice pozivaju da kiberobranu uključe u okvir stalne strukturirane suradnje (PESCO) i Europskog fonda za obranu radi potpore projektima u području kibersigurnosti. Europski centar za istraživanja i stručnost u području kibersigurnosti mogao bi se i dalje razvijati u tom području. Kako bi riješila nedostatak vještina u području kiberobrane, EU će osnovati platformu za osposobljavanje i obrazovanje u području kiberobrane. EU i NATO zajednički će poticati suradnju u istraživanju i inovacijama u području kiberobrane. Poboljšat će se suradnja s NATO-om, među ostalim, sudjelovanje u usporednim i koordiniranim vježbama.
  • Poboljšana međunarodna suradnja: EU će poboljšati svoj odgovor na kibernapade uspostavom okvira za zajednički diplomatski odgovor EU-a na zlonamjerne kiberaktivnosti i potporom strateškom okviru za sprečavanje sukoba i stabilnost u kiberprostoru. To će spojiti s naporima za stvaranje novih kiberkapaciteta u cilju potpore trećim zemljama u borbi protiv kiberprijetnji. 
 
Foto: Wordpress
 

Vijesti iz medija