Državni tajnik Bernard Gršić na cITy Upgrade konferenciji 2022: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj ključne su za digitalnu transformaciju

Državni tajnik Bernard Gršić na  cITy Upgrade konferenciji 2022: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj ključne su za digitalnu transformaciju

Na konferenciji cITy Upgrade koja okuplja ključne osobe zadužene za IT i tehnološki razvoj u javnoj upravi sudjelovao državni tajnik sa suradnicima

U Osijeku se 30. lipnja i 1. srpnja 2022. održava peta po redu konferencija koja donosi prezentacije i rasprave sudionika digitalnog razvoja gradova. Neke od tema su digitalna i održiva budućnost gradova, projekt e-Savjetovanje lokalne i regionalne samouprave te od ideje do realizacije pametnih gradova. Konferencija omogućuje pregled pametnih tehnoloških rješenja za lokalnu zajednicu te pomaže donosiocima odluka kako bi odabrali kvalitetne investicije koje će doprinijeti razvoju pametnih gradova i poboljšati život građana.

Državni tajnik Bernard Gršić sudjelovao je na panelu "Od jučer za sutra 21/23". Tom prilikom naglasio je važnost projekata i programa koji direktno utječu na standarde i kvalitetu javnih usluga gradova, općina i županija. Neki od projekata i platformi su Centar dijeljenih usluga, e-Građani, e-Poslovanje , e-Ovlaštenja, e-Pristojbe, e-Upisi, e/m-Potpis e/m-Pečat, e-Standardi i Portal otvorenih podataka.

Za gradove, općine i županije predviđen je otvoren poziv, za koji bi se do kraja godine, definirali kriteriji za prijavljivanje u okviru aktivnosti Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. predviđenih za Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - JLP(R)S u okviru posebnog cilja 1. ii Iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća, istraživačke organizacije i tijela javne vlasti. Jedna od predviđenih aktivnosti je digitalizacija usluga lokalne i područne (regionalne) samouprave kao podrška zajedničkom obavljanju poslova, na temelju zajedničkih zahtjeva za interoperabilnost, uključivost, dostupnost, otvorenost, transparentnost, pouzdanost i sigurnost.

Konferencija cITy Upgrade okuplja stručnjake koji aktivno sudjeluju u tehnološkom razvoju lokalne zajednice i žele odgovore i rješenja za izazove s kojima se susreću. Ključnu ulogu imaju osobe zadužene za IT u javnim upravama. Korištenjem digitalne tehnologije postižu se manji troškovi, optimalno iskorištavanje resursa, veća sigurnost te kvalitetniji život uz aktivnu participaciju građana.

Na konferenciji je Josipa Kovačić, viša stručna  savjetnica u Službi za upravljanje projektima i razvoj digitalnog društva predstavila projekt e-Savjetovanje za lokalnu i regionalnu samoupravu, dok je Tomislav Malarić, sektorski koordinator u SDURDD-u, sudjelovao na panelu „CYBERSECURITY u gradovima“.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva provodi projekte državne informacijske infrastrukture uključujući sustav e-Građani i Centar dijeljenih usluga, te tako nastavlja razvijati digitalno društvo kao uspješno, kvalitetno i uključivo društvo svih građana.

Pisane vijesti