Dostupnost dokumenata iz državnih matica i Knjige državljana putem sustava e-Građani

Projektom e-Građani, Vlada Republike Hrvatske, želi omogućiti komunikaciju građana s javnim sektorom na jednom mjestu putem interneta. Građani kroz sustav e-Građani mogu pristupati usluzi e-Matice, koja omogućava pregled osobnih podataka iz državnih matica i Knjige državljana

Projektom e-Građani, Vlada Republike Hrvatske, želi omogućiti komunikaciju građana s javnim sektorom na jednom mjestu putem interneta. Građani kroz sustav e-Građani mogu pristupati usluzi e-Matice, koja omogućava pregled osobnih podataka iz državnih matica i Knjige državljana. Sustav također omogućava kreiranje i ispis dokumenata iz državnih matica i Knjige državljana u obliku elektroničkog zapisa. Elektronički zapis spomenutih dokumenata osim podataka iz službene evidencije sadrži i set kontrolnih i sigurnosnih podataka potrebnih za provjeru vjerodostojnosti dokumenta.
Ogledni primjerci

Tijela javne vlasti dužna su prilikom poslovanja s građanima prihvatiti elektroničke zapise iz državnih matica i Knjige državljana koji su izdani putem sustava e-Građani, te mogu provjeriti njihovu vjerodostojnost. Provjeru vjerodostojnosti dokumenata moguće je izvršiti na internet adresi https://matice.gov.hr/EDokumentiProvjera/ ili putem poveznice u aplikaciji Matice i Knjiga državljana, upisivanjem broja zapisa i kontrolnog broja koji se nalaze na svakom pojedinom elektroničkom zapisu, a sustav će prikazati izvornik elektroničkog zapisa.

Informacije o pristupanju sustavu e-Građani


Pisane vijesti