Donesen Zakon o kibernetičkoj sigurnosti

Slika /slike/hacker-1944688_960_720.jpg

Dana 26. srpnja stupio je na snagu Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, koji ima za cilj jačanje sigurnosti ključnih mrežnih i informacijskih sustava

Njime se nastoji postići visoka zajednička razina kibernetičke sigurnosti u davanju usluga koje su od posebne važnosti za odvijanje ključnih društvenih i gospodarskih aktivnosti, uključujući funkcioniranje digitalnog tržišta.

Primjenjuje se na operatore ključnih usluga, neovisno o tome jesu li u pitanju javni ili privatni subjekti, neovisno o državi njihova sjedišta, njihovoj veličini, ustroju i vlasništvu.

Zakon je implementirao u hrvatski zakonodavni sustav  Direktivu iz 2016. godine koja govori o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava. Njima se nastoji postići viša razina sigurnosti mrežnog sustava čime se umanjuje mogućnost neispravnog funkcioniranja, koje bi moglo imati snažne posljedice na društvo ili nacionalnu ekonomiju. Stoga Zakon sadrži mjere za visoku razinu zaštite kibernetičke sigurnosti u energetici, prijevozu, bankarstvu, infrastrukturi financijskog tržišta, zdravstvenom sektoru i opskrbi vodom za piće i njezine distribucije, digitalnoj infrastrukturi, odnosno razmjeni internetskog prometa, usluga naziva domena i kontroli vršne nacionalne domene.

Sadržaj svih pitanja koja se ovim Zakonom rješavaju predstavlja i prirodni slijed niza nacionalnih aktivnosti započetih Nacionalnim programom informacijske sigurnosti iz 2005. do izrade Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti, koja je zajedno s detaljnim Akcijskim planom provedbe donesena 2015. godine.

Budući da važećim propisima nisu ranije u RH uvedene obveze koje bi bile sukladne sa svim zahtjevima Direktive, izrađen je predmetni Zakon, kojim se namjerava na jedinstveni način urediti navedeno područje.
 

Pisane vijesti