Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić u subotu je, 8. svibnja 2021. godine, u Varaždinu održao konferenciju za medije na kojoj je predstavio reforme i investicije NPOO unutar potkomponente koja se odnosi na digitalizaciju

  • Slika /slike/DOGAĐAJ/2021/DT_naslovna_Varaždin.jpg
  • Slika
  • Slika

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić predstavio reforme i investicije Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO) unutar potkomponente koja se odnosi na digitalizaciju

U skladu s nacionalnim i EU strateškim aktima, u sklopu NPOO-a definirani su ciljevi provedbe digitalne tranzicije društva i gospodarstva Hrvatske kroz povećanje učinkovitosti i transparentnosti rada tijela javnog sektora, uspostavu upravljačke i koordinacijske strukture za planiranje i provedbu digitalne transformacije društva i javne uprave te osiguranje tijelima javne uprave dostupnost alata i tehnologija potrebnih za razvoj ekonomičnijih i kvalitetnijih digitalnih usluga usklađenih s potrebama njihovih korisnika.

Digitalizacija je danas prisutna u svim sferama života te predstavlja preduvjet za daljnji napredak gospodarstva i društva. Digitalne tehnologije sve se više primjenjuju kako u privatnom tako i u javnom sektoru s ciljem optimizacije poslovnih procesa, uštede vremena i troškova, razvoja kvalitetnih proizvoda i usluga te omogućavanja bržeg i jednostavnijeg pristupa istima. Brišu se granice između fizičkog i digitalnog te se mijenja dosadašnji način razmišljanja i poslovanja kao i način na koji građani, poduzeća i vlade međusobno komuniciraju.

Provedbu digitalne tranzicije, Hrvatska je započela donošenjem nacionalnih akata strateškog planiranja za razdoblje do 2020. godine (Strategija e-Hrvatska 2020.) koji su u području digitalizacije usklađeni s prioritetima inicijative Digitalna agenda za Europu. Nastavno na prioritete identificirane u navedenim strateškim aktima, u razdoblju provedbe NPOO-a, nastavit će se izgradnja infrastrukture širokopojasnog interneta, razvoj javnih e-Usluga i kontinuirana nadogradnja nacionalne infrastrukture kao preduvjeta za daljnji razvoj digitalnih tehnologija te uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti kao ključne pretpostavke sigurne razmjene podataka i povezivanja servisa tijela javne uprave za razvoj kompleksnih e-Usluga prilagođenih korisnicima.

Nastavak digitalne tranzicije hrvatskog gospodarstva i društva u sljedećem desetogodišnjem razdoblju planiran je i u sklopu Nacionalne razvojne strategije 2030 (NRS). Naime, prelazak na održiv i uključiv gospodarski model temeljen na širem prihvaćanju i korištenju digitalnih i čistih tehnologija definiran je kao prioritet javnih politika u NRS-u. U NRS-u se navodi: potreba jačanja i izgradnje strateških digitalnih kapaciteta kroz praćenje razvoja digitalnih usluga i digitalne transformacije, daljnji razvoj državne informacijske infrastrukture, povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima, razvoj i izgradnja širokopojasne infrastrukture i elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta koje omogućavaju gigabitnu povezivost te jačanje kapaciteta i razvoj digitalnih kompetencija zaposlenika u javnoj upravi i pravosuđu.
 
Za daljnji napredak hrvatskog društva i gospodarstva potrebno je poticati daljnja ulaganja u digitalne tehnologije, nadogradnju, unaprjeđenje te osiguranje interoperabilnosti informacijskih sustava usmjerenih na olakšanje poslovanja javnom i privatnom sektoru. Definiranjem strateškog okvira, uspostavom i nadogradnjom državne informacijske infrastrukture i središnjeg sustava interoperabilnosti te uvođenjem novih e-usluga za građane, poduzetnike i javni sektor potaknuti digitalnu tranziciju društva i gospodarstva.

Više informacija možete pronaći na poveznici https://planoporavka.gov.hr/.

Pisane vijesti