Ustrojstvo

Unutarnje ustrojstvo Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva utvrđeno je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (NN 97/2020).
Hodogram unutarnjeg ustrojstva Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva