Javna i jednostavna nabava

Prilikom provedbe postupaka javne nabave, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva poštuje načela javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16).

Postupci jednostavne nabave provode se sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva.
 

Profil naručitelja:

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
Ul. Ivana Lučića 8
10020 Zagreb

OIB: 55422358623
MB: 04626265