Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga

Naziv projekta: Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga
Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca (12. veljače 2019. – 12. veljače 2021.)
Ukupna vrijednost projekta: 1.800.000,00 kn
Iznos koji sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.: 1.530.000,00 kn (85%)
Nositelj projekta: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
Opis projekta: Provedbom projekta “Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga” omogućit će se integracija procesa različitih tijela javne uprave, povećanje kvalitete e-usluga javne uprave i brži razvoj i implementacija e-usluga te povećanje korisnika e-usluga,  uz jačanje kapaciteta zaposlenika državne i javne uprave.

Cilj projekta: Razvoj standarda novih e-usluga i kontinuirana digitalizacija poslovanja javne uprave te poboljšanje kvalitete postojećih e-usluga i povećanje udjela korisnika.
 
Očekivani rezultati provedbe:
  • Definiran i usvojen standard za razvoj e-usluga
  • Razvijen standardizirani skup elemenata e-usluga koji će korisnicima osigurati pristupačnost i jednostavnost korištenja
  • Razvijeni tehnološki standardi za povezivanje sustava, proces implementacije e-usluga
  • Provedena edukacija službenika javnih tijela o e-uslugama
  • Povećanje udjela korisnika e-usluga.

Kontakti za više informacija:
Logo Europske unije, Europskih strukturnih i investicijskih fondova te Europskog socijalnog fonda