Započela izrada nacrta prijedloga Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

U Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva održavaju se sastanci Stručne radne skupine za izradu nacrta prijedloga Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, čime je započela njegova izrada

Ovim zakonom regulirat će se primjena zahtjeva pristupačnosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora koji se ostvaruje kroz četiri načela: mogućnost percepcije, operabilnost, razumljivost i stabilnost. Time će mrežne stranice i mobilne aplikacije tijela javnog sektora postati pristupačnije svim korisnicima, osobito osobama s različitim oblicima invaliditeta te starijim osobama.

Donošenjem tog zakona, za čiju je izradu zadužen Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Republika Hrvatska ispunit će obvezu usklađivanja propisa s Direktivom (EU) 2016/2102 kojom se nastoji osigurati dostupnost mrežnih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora svim osobama pod jednakim uvjetima. Države članice moraju svoja nacionalna zakonodavstva uskladiti s tom Direktivom do 23. rujna 2018. godine.

U kontekstu Direktive (EU) 2016/2102 pristupačnost podrazumijeva načela i tehnike koje trebaju poštovati tijela javnog sektora pri dizajnu, izradi, održavanju i ažuriranju mrežnih stranica i mobilnih aplikacija kako bi omogućile istu dostupnost i iste mogućnosti korisnicima, osobito osobama s invaliditetom. To znači učiniti stranice takvima da osobe s invaliditetom mogu opažati, razumjeti i komunicirati mrežnim stranicama koje im, kao takve, mogu pomoći i u aktivnijem uključivanju u društvo. Pristupačnost mrežnih stranica koristi i starijim osobama kojima se zbog godina mijenjaju sposobnosti.

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektoraPisane vijesti