Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavku 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi:

Izjava o nepostojanju sukoba interesa.