Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Uspostava integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske“

Ministar rada i mirovinskoga sustava mr. sc. Marko Pavić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar potpisali su ugovor 22. siječnja 2018. godine u prostorijama SDURDD-a
 

Uz nositelja projekta, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, partner na projektu je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Laboratorij za analizu teksta i inženjerstvo znanja.

Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 12.856.124,93 kn koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda kroz izravnu dodjelu sredstava u okviru prioritetne osi 4. „Dobro upravljanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., a predviđeno vrijeme provedbe projekta je 36 mjeseci.

Državni tajnik Bernard Gršić tim povodom rekao je: „Integralni sustav za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske omogućit će potpunu digitalizaciju svih papirnatih sadržaja prikupljenih na jednome mjestu, automatizirano ažuriranje svih službenih dokumenata RH, učinkovitije prikupljanje i obradu dokumenata Vlade RH i službene dokumentacije tijela javne vlasti sukladno standardima, bolju transparentnost rada tijela javne vlasti, smanjit će troškove i povećati broj korisnika kojima su podaci dostupni, pružit će veće mogućnosti informiranosti svim građanima pod jednakim uvjetima i nepristrano, i postati digitalno središnje mjesto koje na standardizirani način prikuplja i objavljuje službenu dokumentaciju.“

Ministar rada i mirovinskoga sustava mr. sc. Marko Pavić istaknuo je: „Ovaj projekt je samo prvi korak u specifičnom cilju povećanja djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima unutar kojeg imamo preko 670 milijuna kuna raspoloživih sredstava. Time ćemo kroz ovaj projekt ulagati u edukaciju i osposobljavanje više od 800 službenika državne i javne uprave.“

Potpisivanju ugovora nazočili su i državna tajnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava Katarina Ivanković Knežević te dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva prof. dr. sc. Mislav Grgić.

Projektom će biti osigurano kvalitetnije upravljanje službenim dokumentima, prikupljanje, prezentacija i čuvanje svih propisa, strategija, planova, izvješća, projekata i drugih dokumenata koje stvaraju tijela javne vlasti na državnoj i lokalnoj razini. Korisnicima će se omogućiti viša razina dostupnosti svih informacija na jednome mjestu i na jedinstven, lagan i brz način pretraživanja kroz tražilicu Cadial, jedinu tražilicu koja je prilagođena oblicima hrvatskoga jezika. Na taj način, pristupom izvornim informacijama, građani, udruge civilnog društva i drugi pravni subjekti mogu se detaljno upoznati s radom tijela javne vlasti te utjecati na donošenje ili korekciju javnih politika i društva u cjelini.

Ujedno, ovim će se projektom omogućiti dodatna edukacija i osposobljavanje državnih i javnih službenika za kvalitetniji rad u pružanju javnih usluga vezanim za informiranje građana i ponovnu uporabu informacija.

Više o projektu možete pročitati u prezentaciji Projekt „Uspostava integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske“.

Pisane vijesti