Konsolidacija sustava zdravstvene informacijske infrastrukture CEZIH

C2.3. R3-I4 Konsolidacija sustava zdravstvene informacijske infrastrukture CEZIH (Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske)

Svrha projekta su sljedeći ciljevi: (i) omogućavanje kontinuiranog, ispravnog, pouzdanog i sigurnog načina rada centralnog zdravstvenog informacijskog sustava; (ii) uspostava primarne i sekundarne lokacije uz zadovoljavanje TIER 3 (standard podatkovnog centra koji podrazumijeva energetsko napajanje redundantnim vodovima, redundantnim energetskim trasama i redundantan sustav hlađenja uz očekivani uptime od najmanje 99.982% ) standarda pouzdanosti i dostupnosti; (iii) osiguravanje podataka (backup) te nadzor rada sustava. Provedbom ove investicije osigurat će se nesmetan rad i daljnji razvoj informacijskog sustava zdravstva u koji se slijevaju svi zdravstveni podaci koji nastaju u Hrvatskoj, a što je posebno važno u uvjetima proglašene epidemije zarazne bolesti COVID-19.
 
Nositelj provedbe: SDURDD

Procijenjeni trošak: 100.500.049 kn

Razdoblje provedbe: 6/2021.-6/2025.