Rezultati javnog poziva za iskaz interesa za prikupljanje projektnih prijedloga

Podržan projekt tvrtke Infobip kao Važni projekt od zajedničkog europskog interesa u području infrastrukture i usluga u računalnom oblaku (Important Projects of common European interest - Cloud Infrastructure and Services (IPCEI - CIS))

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva proveo je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u IPCEI-ju u području infrastrukture i usluga u računalnom oblaku kako bi se identificirali i kvalificirali potencijalni industrijski projekti koji bi mogli ispunjavati uvjete za sudjelovanje.

Do roka za prijavu projektnih prijedloga zaprimljene su četiri (4) prijave (u nastavku redoslijed prema vremenu zaprimanja prijava):
  1. Deep LS j.d.o.o. - Platforma računalnog oblaka za razvoj novih lijekova primjenom metoda umjetne inteligencije
  2. Infobip - Infobip globalna komunikacijska platforma
  3. Kordun alati d.o.o. - Projekt zelene tranzicije radno intenzivne proizvodnje kroz racionalizaciju poslovnih prostora
  4. Syntio - Low Latency Data Handler

Povjerenstvo za odabir projekata provelo je postupak pregleda i ocjene pristiglih prijava, a temeljem kriterija objavljenih u javnom pozivu kao i onih koje je Europska komisija postavila i objavila u IPCEI priopćenju.

Svi predloženi projekti predstavljaju zanimljive projektne ideje u područjima IPCEI lanca vrijednosti koje pokrivaju i sigurno će pronaći svoje mjesto na tržištu, no za nastavak ovog procesa bilo je nužno predložiti projekt koji zadovoljava sljedeće uvjete:
 
  • veliki inovativni R&D&I projekt ili prva industrijska implementacija s visokim sadržajem istraživanja i inovacija
  • projekt "mora biti važan kvantitativno ili kvalitativno", što znači da "treba biti posebno velik po veličini ili opsegu i/ili podrazumijevati vrlo znatnu razinu tehnološkog ili financijskog rizika"

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, Povjerenstvo je donijelo odluku da će za nastavak procesa prema Europskoj komisiji podržati projekt tvrtke Infobip „Infobip globalna komunikacijska platforma“.

SDURDD u potpunosti podržava razvoj projekata koji pridonose povećanju inovacijskih digitalnih kapaciteta RH uz istovremeno poticanje napretka cjelokupnog IT sustava, a sve kako bi se RH pozicionirala kao jedna od zemalja članica EU s konkurentnim IT sektorom u području računalnog oblaka i kako bi na taj način doprinijela ostvarenju ambicioznih EU ciljeva digitalnog desetljeća.

Tvrtke koje ne nastavljaju s procesom prijave za IPCEI-CIS projekt potičemo da nastave s daljim razvojem  projektne ideje te da svakako prate sve dostupne informacije o mogućim drugim izvorima financiranja projekata te poglavito natječaje koje će za financiranje projekata objavljivati tijela državne uprave.

Pisane vijesti