Vlada Republike Hrvatske visoki je pokrovitelj 45. skupa MIPRO 2022 na kojem je predstavljen projekt "Nacionalna platforma za jezične tehnologije"

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva sudjelovao je na skupu u sklopu savjetovanja CIS-AIS – Sustavi umjetne inteligencije

Nacionalna platforma za jezične tehnologije (National Language Technology Platform) je 2020 CEF Telecom projekt u kojem sudjeluju vodeće tvrtke, akademske i istraživačke institucije u području jezičnih tehnologija u Europi (Latvija, Malta, Island, Estonija, Hrvatska). Za provedbu projekta u Republici Hrvatskoj zaduženi su Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (tehnička provedba projekta) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (prikupljanje jezičnih izvora).

Projekt je predstavljen na 45. jubilarnom međunarodnom skupu za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju (MIPRO) u sklopu savjetovanja CIS-AIS – Sustavi umjetne inteligencije. Za vrijeme predavanja Željka Motika istaknula je prednosti uvođenja nacionalne platforme koja će omogućiti uvođenje jezičnih tehnologija na temelju umjetne inteligencije u državnu upravu, osigurati višejezični pristup javnim sadržajima i uslugama za domaće i strane korisnike, olakšati pristup javnim sadržajima i uslugama osobama s invaliditetom te u konačnici pridonijeti standardizaciji jezika javne uprave. Također su predstavljeni rezultati istraživanja o uporabi jezičnih tehnologija u javnoj upravi u Republici Hrvatskoj temeljem ankete provedene na uzorku od 308 tijela javne vlasti.

Više o projektu pročitajte na projektnoj stranici Nacionalna platforma za jezične tehnologije (National Language Technology Platform).

Pisane vijesti