Potpisan Sporazum o suradnji između Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Sveučilišta Sjever

Državni tajnik Bernard Gršić i Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever potpisali su 17. veljače 2022. godine Sporazum o suradnji

Suradnja uključuje pripremu i realizaciju razvojno-istraživačkih i drugih projekata u zemlji i inozemstvu koji su vezani uz državnu informacijsku infrastrukturu, zajedničko prezentiranje i objavljivanje rezultata istraživanja, zajedničke javne istupe u cilju širenja istine o znanstvenim spoznajama vezanim uz realizaciju suradnje, kao i jačanja društvenog utjecaja djelatnosti, stručnu pomoć za kreiranje stajališta Republike Hrvatske vezano za praćenje i provedbu politika digitalnog razvoja i transformacije Europske unije, konzultantske aktivnosti, te druge oblike suradnje u ostvarivanju zajedničkih interesa. Posebna važnost ovog sporazuma se ogleda kroz jačanje suradnje između akademskog sektora i državne uprave gdje će se, prije svega, kroz izmjenu znanja i informacija te buduće projekte razvoja i istraživanja u javnoj upravi koristiti znanstveno i drugo iskustvo u području razvoja digitalnog društva.
 
Sveučilište Sjever, osmo je javno sveučilište u Hrvatskoj koje paralelno djeluje i razvija se u dva grada – Koprivnici i Varaždinu, kao regionalno sveučilište na području sjeverozapadne Hrvatske. U okviru Sveučilišta uspostavljen je i Centar za izdavačke i medijske studije te Centar za digitalno nakladništvo. Misija Sveučilišta Sjever je izobrazba kompetentnog stručnog kadra za potrebe realnog gospodarstva i zdravstvenog sustava u regiji sjeverozapadne Hrvatske kroz kvalitetno izvođenje stručnih i diplomskih studija prema zahtjevima Bolonjske deklaracije.
 
Nakon potpisivanja Sporazuma o suradnji održano je predavanje i prezentacija o Nacionalnom planu za oporavak i otpornost te o planiranim pozivima i natječajima unutar NPOO-a koje su održali dr.sc. Zvonimir Savić, posebni savjetnik premijera za ekonomiju te glavni koordinator izrade NPOO-a i dr.sc. Hrvoje Meštrić, Ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Tom prilikom u okviru predstavljanja digitalne komponente državni tajnik Bernard Gršić je naglasio:„ Na razini Europske unije i Republike Hrvatske  vezano uz digitalizaciju, moramo istaknuti Indeks gospodarske i društvene digitalizacije (DESI indeks). Hrvatska već petu godinu ostvaruje uspjeh i rast prema DESI indeksu. Prema ocjeni Europske komisije u izvješću se navodi kako je Hrvatska u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti pripremila ambiciozan plan djelovanja s reformama i ulaganjima povezanima sa svim dimenzijama indeksa gospodarske i društvene digitalizacije te da provedba mjera iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti može donijeti važnu promjenu tempa i priliku da se digitalizacija sustavno i planski razvija u cijeloj Hrvatskoj. Veseli nas što je i Europska komisija prepoznala naše ambicije na području digitalizacije kojima želimo dostići zacrtani cilj prema Nacionalnoj razvojnoj strategiji Hrvatske do 2030. a to je dostići prosjek Europske unije na ljestvici DESI indeksa“ zaključio je državni tajnik.
 

Pisane vijesti