Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista)