Edukacija

U sklopu projekta “Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga” UP.04.1.1.15.0001 izrađena su 3 edukativna videomaterijala.