Radionice "Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga"

U sklopu projekta “Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga” UP.04.1.1.15.0001 planirano je održavanje 6 radionica u četiri grada, tri u Zagrebu i po jedna u Rijeci, Splitu i Osijeku.
Ciljana skupina projekta su zaposlenici u državnoj i javnoj upravi, a na radionicama će biti educirani kako bi dobili znanja o konceptu i dobrobiti e-usluga, te učincima za korisnike e-usluga kao i tijela javne i državne vlasti.