"Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga"

Dana 29. rujna 2020. godine održana je prva od šest planiranih edukacija/radionica u sklopu projekta Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga koje Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva provodi za državne i javne službenike

Radionica je besplatna, a provodi se u okviru projekta Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga koji sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.
 
Ciljna skupina projekta su zaposlenici u državnoj i javnoj upravi, a na radionicama su educirani kako bi dobili znanja o konceptu i dobrobiti e-usluga, te učincima za korisnike e-usluga i tijela javne i državne vlasti. Fokus edukacija/radionica su službenici tijela državne i javne uprave, koji planiraju, osmišljavaju, izrađuju, nadziru, koordiniraju i održavaju elektroničke usluge u svojim institucijama.
 
Sveukupno je planirano održavanje 6 radionica u četiri grada, tri u Zagrebu i po jedna u Rijeci, Splitu i Osijeku. Prva od 3 planirane zagrebačke tradionice održana je 29. rujna 2020. godine s u trajanju od 8 sati, na lokaciji Matis absolut lounge, Trg Stjepana Radića 3, Zagreb.
 
Na radionici su sudjelovali službenici Državne geodetske uprave, Državnog hidrometeorološkog zavoda, Ministarstva financija – Porezne uprave, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, te Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

Sudionici edukacije su predstavili e-usluge svojih institucija, razmijenili mišljenja i izrazili želju za daljnjom međusobnom suradnjom i povezivanjem kako bi se razvile nove i unaprijedile već postojeće e-usluge na dobrobit građana, odnosno svih njihovih korisnika.

Pisane vijesti