Metaregistar

Uvid u metaregistar

Metaregistar je mjesto opisa registarskih sustava države koji stvara pretpostavke za kreiranje integralnog informacijskog sustava javne uprave sa svrhom stvaranja države bez papira. Metaregistar je javni registar državne informacijske infrastrukture koji služi za pružanje informacija potrebnih za povezivanje i upravljanje javnim registrima.

Metaregistar je organiziran kroz 14 podregistara:
 • javni registri
 • institucije
 • osobe
 • odobrenja
 • prijave
 • obavijesti
 • usluge
 • plaćanje
 • državna informacijska infrastruktura
 • semantički pojmovi
 • interni šifarnici
 • šifarnički pojmovi
 • klasifikacije
 • tehnički standardi

Voditelj Metaregistra je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva. Sva tijela javnog sektora dužna su temeljem Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi unositi i ažurirati podatke o javnim registrima iz svoje nadležnosti.
Podaci u Metaregistru dostupni su anonimnim i identificiranim korisnicima, s time da anonimni korisnici imaju pravo pristupa samo javno dostupnim podacima.