Internetizacija 2000.-2003.

Projekti internetizacije u razdoblju od 2000. do 2003.