Webinar Kako ispuniti zakonsku obvezu dostave dokumenata u Središnji katalog?

Ciljna skupina: službenici za informiranje
 
Trajanje: jedan sat

Početak: u 13:00 sati 

Sadržaj: daju se odgovori na pitanja što i zašto te kada i kako dostavljati u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske sukladno zakonskoj obvezi tijela javne vlasti (Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015) i Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/2015).
 
Za sve polaznike sudjelovanje je besplatno.

Izvedba: webinar na poveznici SRCE-sustav za webinare

PRIJAVITE SE NA WEBINAR PUTEM OBRASCA ZA PRIJAVU POLAZNIKA!