Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fondaUP.04.1.1.17.0001

Korisnik: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Projektom „Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m Potpis i e/m-Pečat“ omogućava se građanima, poslovnim subjektima i tijelima javne vlasti elektroničko potpisivanje i pečatiranje različitih zahtjeva/podnesaka od strane korisnika javnih usluga, kao i pripadajućih akata na strani javnopravnih tijela, čime će se unaprijediti i ubrzati međusobna korespondencija korisnika s javnom upravom, u skladu s EU regulativom eIDAS.
 
Platformom je uspostavljen skup servisa namijenjenih za potpisivanje, pečatiranje i validaciju (validacija je provjera valjanosti zaprimljenog el. potpisa) različitih digitalnih sadržaja (dokumenata) koje koristi cijela javna uprava, tako da ih javnopravna tijela mogu jednostavno ugrađivati u svoje u svoje interne procese, kao i u pojedine e-usluge koje pružaju korisnicima kroz sustave e-Građani i e-Poslovanje, onda kada se u njima traži potpis. To do sada nije bio česti slučaj, s obzirom na to da je svaka institucija u razvoju svoje e-usluge morala za sebe dodatno razvijati još i takvu funkcionalnost, što je prilično zahtjevno, kompleksno i neracionalno, pa većina tijela tako nešto dosad nije niti primjenjivala.
 
U tom smislu smo javnopravnim tijelima ponudili odgovarajuće alate, kao skup gotovih servisa (gotova rješenja) koji su im jednostavno dostupna kao dio državne informacijske infrastrukture, čime se značajno ubrzava, standardizira i olakšava razvoj elektroničkih usluga. To će u konačnici modernizirati postojeću praksu, čuvajući pravnu sigurnost i pouzdanost u elektroničkoj korespondenciji javne uprave s korisnicima javnih usluga. Dakle, nakon što određeno tijelo javne uprave ugradi ove servise u svoje e-usluge koje već pružaju putem portala e-Građani, građani će moći elektroničkim putem (npr. svojom eOI – elektroničkom osobnom iskaznicom) potpisivati, a poslovni subjekti elektroničkim putem i pečatirati (elektroničkim pečatom kojeg će nabaviti na tržištu) različite zahtjeve. S druge strane, tijelo javne uprave će moći ovjeravati svoje izlazne e-akte prema građanima i poslovnim subjektima, stavljajući elektronički pečat javnopravnog tijela (kvalificirani digitalni certifikati za elektronički pečat se osiguravaju iz sredstava projekta – za cca 2.500 javnopravnih tijela) kao i prema potrebi elektronički potpis ovlaštenog službenika ili čelnika (svojom službeničkom iskaznicom s kvalificiranim digitalnim certifikatom za elektronički potpis koja su osigurani iz sredstava projekta – za cca 30.000 zaposlenika). Tijela javne uprave će moći i kroz funkcionalist validacije provjeravati valjanost el. potpisa jer isti primjerice, mogu biti povučeni s liste valjanih certifikata te imaju ograničeni rok trajanja (najčešće 5 godina).


Ukupna vrijednost projekta: 22.465.901,38 HRK
Bespovratna sredstva: 22.465.901,38 HRK
Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 20. studenoga 2018.
Razdoblje provedbe projekta: 20.11.2018. – 20.03.2023.

Voditelj projekta: Igor Ljubi
Kontakt adresa za više informacija: potpis.pecat@rdd.hr

www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr 


                            
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.