Postanite e-Građanin

Novo sučelje jednostavnim dizajnom, i nizom informacija koje građanin može dobiti i bez prijavljivanja na portal e-Građani, stavlja korisnika i njegove/njezine potrebe u prvi plan

Portal e-Građani više nije samo registar elektroničkih usluga nego ovim redizajnom postaje središnje mjesto Vlade RH, državnih i javnih tijela, gdje građani ostvaruju sva svoja prava korištenjem digitalnog identiteta, a da pritom imaju zagarantiranu najvišu razinu sigurnosti.
 
Redizajnirani portal još ne posjeduje sve karakteristike dvosmjerne komunikacije između građanina i države, ali to je nedvojbeno smjer u kojem smo krenuli razvijati portal. Pandemija koronavirusa, pokazala je da moramo osnažiti kapacitete državne i javne uprave kako bi naši građani mogli ostvarivati sva svoja prava čak i kad je to fizičkom prisutnošću teže ostvarivo.
 
Crvena navigacijska traka provlači se kroz sve usluge na portalu e-Građani. Na taj način, korisnik jednostavno prelazi iz jedne usluge u drugu, ne napuštajući portal e-Građani te su mu informacije, obavijesti i ostale novosti nadomak jednog klika.

Navigacijska traka sastoji se od:
 
  • početnog logotipa e-Građani Informacije i usluge koji vodi na početnu stranicu portala gdje god se na portalu nalazili
  • filtera usluga koji služi brzom pristupu uslugama po ključnim riječima
  • poveznice na Korisnički pretinac koja prikazuje broj nepročitanih poruka
  • poveznicu za prijava/odjava za brzu prijavu na portal ili odjavu iz svih usluga
  • poveznicu na korisnički profil
  • kućice za pristupačnost – kontrast, font i povećanje/smanjenje fonta.
 
Prijavom u sustav e-Građani, svaki se korisnik automatski prijavljuje u uslugu Moj profil. Profil korisnika omogućuje kreiranje prečica na usluge koje često koristi te podešavanja postavki poput automatskih dozvola ili postavljanja adrese za obavještavanje o porukama koje pristižu u korisnički pretinac.
 
Od sada, građani mogu djelovati u ime svog maloljetnog djeteta ili/i djelovati u ime poslovnog subjekta kojeg su ovlašteni zastupati.
Nakon prijave na portal, u desnom gornjem kutu ekrana navigacijske trake pojavljuje se ime osobe koja se prijavila na portal. Potrebno je kliknuti na strelicu koja se nalazi desno od imena prijavljenog korisnika čime se otvara padajući izbornik. U izborniku izaberite Promjena subjekta, čime se otvara prozor u kojem se nalazi popis maloljetne djece. Nakon što odaberete ime djeteta u čije ime želite djelovati, na trakici će se promijeniti ime trenutnog korisnika u ime djeteta, te ćete moći pristupiti uslugama u ime djeteta.
 
E-Građani mogu pregledati sve elektroničke usluga putem kataloga usluga. Pomoću niza filtera mogu brže i lakše naći baš onu uslugu koja im je potrebna, a vidjet će i koje je razine sigurnosti pa će stoga i odabir vjerodajnice, kojom se potrebno prijaviti, postati puno jednostavnije.

Također, donosimo i tri nove informativne kategorije. Osim kataloga e-informacija (koji nasljeđuje kategoriju koju smo prije zvali Moja uprava), donosimo i nove dvije kategorije pod nazivom: Stranci u Hrvatskoj i Hrvati izvan Hrvatske. Započeli smo s izradom relevantnih informacija koje će u dogledno vrijeme biti dopunjene odgovarajućim elektroničkim uslugama. Stranci s prebivalištem u Hrvatskoj mogu koristiti cijeli niz usluga iz Kataloga usluga kao i državljani RH dok se državljani EU/EEA prijavljuju na poseban način i pristupaju nizu već razvijenih usluga za prekogranično korištenje.

Nove razine sigurnosti su uvedene radi ujednačavanja na europskoj razini. Sad razlikujemo tri sigurnosne razine:
 
  • visoka sigurnosna razina (3)
  • značajna sigurnosna razina (2)
  • niska sigurnosna razina (1)
 
U katalogu usluga navedene su i usluge bez sigurnosne razine (0) za čije korištenje nije potrebna prijava u sustav e-Građani. 
 
Pomoć pri uporabi sustava e-Građani pružit će vam naša Služba za korisnike radnim danom od 8:00 do 20:00, subotom od 8:00 do 13:00 telefonom: 072 200 027 ili e-poštom pomoc@e-gradjani.gov.hr