Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanoveProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda


  UP.04.1.1.18.0001
Korisnik: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva                                     

Partneri na projektu:
  • Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET

Jedna od kompleksnih e-usluga koja se razvija je prijava i upis u ustanove odgojno-obrazovnog sustava kojom će se digitalizirati procesi  prijave i upisa u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, prijave i upisa u osnovne škole, prijave i upisa u srednje škole, prijave i upisa u učeničke domove, prijave na visokoškolske ustanove i registar državne mature te nacionalni informacijski sustav obrazovanja odraslih.

Glavni je cilj građanima Republike Hrvatske pojednostaviti upis i prijavu u željenu ustanovu bez dodatnih administrativnih poslova na način da se  upotrebljavaju već postojeći podatci iz temeljnih registara različitih tijela državne uprave. Isto tako osigurat će se  uspostava kompleksne elektroničke usluge prema korisnicima odgojno-obrazovnih institucija koja će obuhvatiti upise u vrtiće, upise u osnovne i srednje škole i prijam u učeničke domove, prijavu i provedbu ispita državne mature te prijavu na visokoškolske ustanove odnosno evidenciju o upisu i praćenje obrazovanja odraslih i evidenciju o ključnim podatcima o školama, učenicima i djelatnicima u centralnoj evidenciji. Ovaj će sustav omogućiti krajnjim korisnicima korištenje javnih usluga upisa sa što manje dodatnih administrativnih obveza.
 
Elektroničke usluge razvijene projektom bit će dostupne građanima putem sustava e-Građani s prvim vidljivim isporukama u 2020. godini.
 
Ukupna vrijednost projekta: 40.002.019,64 HRK
Bespovratna sredstva: 40.002.019,64 HRK
Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 12. ožujka 2019.
Razdoblje provedbe projekta: 12. 3. 2019. – 12 .3. 2023.

 
Kontakt-osoba za više informacija: Igor Ljubi, e-upisi@rdd.hr


www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr