Zadovoljstvo građana elektroničkim uslugama i informacijama u javnoj upravi

U okviru razvoja Strategije e-Hrvatska 2020, izrađen je upitnik o zadovoljstvu građana elektroničkim uslugama i informacijama u javnoj upravi

Prema rezultatima ispitivanja zadovoljstva građana elektroničkim uslugama i informacijama, kojeg je Ministarstvo uprave provelo putem Upitnika o zadovoljstvu građana elektroničkim uslugama i informacijama radi daljnjeg razvoja e-usluga i informatizacije sukladno potrebama građana, područja od najvećeg interesa građana su financije, porezi i zdravlje. Slijede područja pravne države i sigurnosti, odgoja i obrazovanja, rada, prava potrošača, prometa i vozila, poslovanja, obitelji i života, aktivnog građanstva i slobodnog vremena, stanovanja i okoliša, branitelja te turizma i kulture.

Ministarstvo uprave je ovim neposrednim uključivanjem zainteresirane javnosti, osim informacija o tome koje e-usluge korisnici Interneta očekuju od javne uprave, steklo uvid i u stavove korisnika Interneta o e-upravi u Republici Hrvatskoj. Identificirane su  i usluge koje su korisnici dosad ostvarili putem Interneta, procijenjena je njihova kvaliteta te su utvrđene prepreke u njihovom korištenju.              
                                                                           
Rezultati Upitnika su uzeti u obzir pri izradi Nacrta Strategije e-Hrvatska 2020 koja je još u tijeku te je za cilj postavljen razvoj kompleksnih e-usluga za građane i poslovne subjekte, a time i povećan broj korisnika e-usluga javne uprave sa 31,9% građana u 2014. na 75% građana u 2020. godini.

Upitnik o zadovoljstvu građana s elektroničkim uslugama i informacijama bio je objavljen na Internetu 17. prosinca 2014. te je bio aktivan do 01. ožujka 2015. godine i na njega je odgovorilo preko 5.100 ispitanika, od čega je  3.268 ispitanika ispunilo Upitnik u cijelosti.

Ministarstvo uprave, sukladno načelima otvorenih podataka, dobivene rezultate objavljuje obrađene u .pdf formatu, no objavljuje i izvorne podatke u strojno čitljivom .csv obliku na Portalu otvorenih podataka te time omogućuje daljnje obrade zaprimljenih odgovora.
 

Pisane vijesti