e-Građani najbolji projekt unapređenja javnih usluga u Europi 2015.

Pomoćnica ministra uprave Leda Lepri najavila i uspostavu nove platforme e-Poslovanje

Projekt e-Građani osvojio je međunarodnu nagradu za najbolji projekt unapređenja javnih usluga u Europi 2015., na ovogodišnjem Globalnom samitu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast održanom u Mexico Cityu. Tim povodom danas je u Ministarstvu uprave održana svečanost na kojoj je nazočila i potpredsjednica Vlade i predsjednica Povjerenstva Vlade RH za koordinaciju informatizacije javnog sektora gđa. Milanka Opačić.

Projekt e-Građani omogućava građanima modernu, pojednostavljenu i ubrzanu komunikaciju s javnom upravom te unapređuje transparentnost javnog sektora u pružanju javnih usluga, stoga Ministarstvo uprave čini dodatne napore da pristup sustavu omogući i bez odlaska na šaltere Financijske agencije radi dobivanja e-Pass-a/m-Tokena. Tako se u sustav e-Građani mogu prijaviti i korisnici internet bankarstva Zagrebačke banke i Hrvatske poštanske banke, korisnici koji imaju elektroničku osobnu iskaznicu (eOI), AAi@EduHr korisničko ime i lozinku sustava obrazovanja i visokog školstva, pametnu karticu s certifikatom HZZO-a, pristupne podatke za servis ePošta i FinaSoft certifikat.

Pisane vijesti