5. Sektor za razvoj digitalne infrastrukture

Nikola Modrušan, načelnik Sektora

tel: 01/6382-061
e-mail: Nikola.Modrusan@rdd.hr


Služba za upravljanje Centrom dijeljenih usluga i računalnim mrežama
Služba za razvoj registara i baza podataka digitalnog društva

voditeljica: Jasna Sajko
                 e-mail: jasna.sajko@rdd.hr
                 tel. 01/4400-878