3. Sektor za sigurnost i koordinaciju razvoja digitalnog društva

Martina Štefančić, načelnica Sektora

tel: 01/2357-611
e-mail: Martina.Stefancic@rdd.hr
 


Služba za upravljanje projektima i razvoj digitalnog društva

voditeljica: Lana Belas
                  tel: 01/2357-635
                  e-mail: Lana.Belas@rdd.hrSlužba za kibernetičku sigurnost i međunarodnu suradnju

voditeljica: Adriana Šantek
                  tel: 01/638-2064
                  e-mail: Adriana.Santek@rdd.hr