2. Glavno tajništvo

Martina Kuman Kardum, ovlaštena za obavljanje poslova glavnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva

tel: 01/4400-859
e-mail: Martina.KumanKardum@rdd.hr

 

Služba za proračun i financijsko upravljanje

voditeljica: Maja Carić Jugović
                  tel: 01/4400-850
                  e-mail: Maja.Jugovic@rdd.hr

 

Služba za javnu nabavu i opće poslove

voditeljica: Mirta Maurovic
                  e-mail: mirta.maurovic@rdd.hr


Služba za pravne poslove, ljudske potencijale i uredsko poslovanje

voditeljica: Dubravka Mokriš
                  tel: 01/4400-848
                  e-mail: Dubravka.Mokris@rdd.hr