Unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja državne imovine


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Naziv projekta: Unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja državne imovine

Kodni broj: UP.04.1.1.27.0002

Razdoblje provedbe projekta: 42 mjeseca (od 15. lipnja 2020. – 15. prosinca 2023.)

Ukupna vrijednost projekta: 11.010.000,00 KN

Iznos bespovratnih sredstava koji sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.: 9.359.000,00 KN (85%)

Nositelj projekta: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Opis projekta: Provedbom projekta “Unaprjeđenje sustava evidencije i upravljanja državne imovine”  postojeći Informacijski sustav za upravljanje državnom imovinom će biti nadograđen s novim funkcionalnostima, novim sustavima izvješćivanja što će obveznicima dostave i unosa podatak olakšati vođenje evidencije o imovini koju posjeduju ili su dobili na korištenje.

Cilj projekta: Unaprjeđenje Središnjeg registra državne imovine kao sveobuhvatne, cjelovite, metodološki standardizirane i kontinuirano ažurirane evidencije državne imovine te institucionalno jačanje kapaciteta za rad u sustavu.
 
Očekivani rezultati provedbe:
  • Nadograđen sustav upravljanja državnom imovinom s novim funkcionalnostima i novim sustavima izvješćivanja
  • Unaprjeđen načina upravljanja i unosa podataka u Informacijski sustav upravljanja državnom imovinom kroz redizajn i unaprjeđenje kompletne usluge
  • Unaprjeđena znanja obveznika dostave i unosa podataka. 

Kontakti za više informacija: