Kibernetička sigurnost

Što je kibernetička sigurnost?

Kibernetička sigurnost obuhvaća skup procesa, mjera i standarda kojima se jamči određena razina pouzdanosti pri korištenju proizvoda i usluga u kibernetičkom prostoru, pri čemu sustavna zaštita računala i računalnih mreža, informatičke i informacijske infrastrukture, mobilnih uređaja i podataka od malicioznih napada tome značajno pridonosi.


Koliki je značaj kibernetičke sigurnosti za razvoj društva?

U vremenu ubrzanog razvoja novih tehnologija i digitalizacije društva područje kibernetičke sigurnosti ima sve veći značaj i bilježi snažan globalni rast zbog permanentnog oslanjanja društva u cjelini, na umrežavanje i korištenje informacijskih sustava. Vlada Republike Hrvatske je također prepoznala značaj ovog područja te postavila strateški okvir za kibernetičku sigurnost kroz Nacionalnu strategiju kibernetičke sigurnosti i Akcijski plan za njenu provedbu. Upravo ti dokumenti temelj su za provedbu svih aktivnosti sa ciljem zaštite svih korisnika suvremenih elektroničkih usluga, kako u javnom i gospodarskom sektoru, tako i u građanstvu u cjelini. Krajnji cilj je uređen, dostupan, otvoren i siguran hrvatski kibernetički prostor kroz koordiniran i uravnotežen odgovor niza institucija koje predstavljaju sve sektore društva.


Što ugrožava kibernetičku sigurnost?

Kibernetičke prijetnje bilježe kontinuirani porast na globalnoj razini, a različite vrste napada u kibernetičkom prostoru postaju sve sofisticiranije i složenije i utječu na naš svakodnevni život i poslovanje. Različiti maliciozni programi, računalne prijevare, zloporabe osobnih i financijskih podataka te zloporabe na društvenim mrežama samo su neki od njih. Upravo iz tog razloga vrlo je bitna svijest o mogućim kibernetičkim ugrozama i kako se od njih zaštititi.