6. Sektor za službene dokumente i informacije

Lidija Suman, načelnica Sektora

tel: 01/4400-849
e-mail: Lidija.Suman@rdd.hr
 


Služba za prikupljanje službenih dokumenata i informacija

voditeljica: Marija Market
                  tel: 01/4400-857
                  e-mail: marija.market@rdd.hrSlužba za obradu i objavu službenih dokumenata i informacija

voditeljica: Tamara Horvat Klemen
                  tel: 01/4400-851
                  e-mail: tamara.horvat@rdd.hr

 

Odjel za obradu službenih dokumenata i informacijaOdjel za objavu, digitalnu pristupačnost i otvorene podatke