Središnji katalog

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske omogućava korisnicima trajan i besplatan pristup službenim dokumentima različitih tijela javne vlasti s jednoga mjesta

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013085/2015)
 
  • tijela državne uprave i druga državna tijela
  • pravne osobe koje Republika Hrvatska zakonom ili podzakonskim propisom osniva ili čije osnivanje zakonom izričito predviđa
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

dužna su dostavljati
 
  • opće akte i odluke koje donose
  • godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti

u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske (dalje: Središnji katalog) radi njihove trajne dostupnosti i informiranja javnosti o radu.

Središnji katalog je na internetu javno dostupan alat koji korisnicima omogućuje trajan i besplatan pristup službenim dokumentima različitih tijela javne vlasti s jednoga mjesta.

Službeni dokument je svaki objavljeni sadržaj kojeg je stvaratelj tijelo javne vlasti, neovisno o mediju na kojem je prikazan.

Službeni dokumenti u Središnjem katalogu podijeljeni su na zbirke:
  • pravni propisi
  • međunarodni ugovori
  • službena glasila lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • dokumenti i publikacije koji se ne objavljuju u službenim glasilima.

Zbirka pravnih propisa dostupna je i putem portala N-Lex koji osigurava zajednički, višejezični pristup nacionalnim zakonodavstvima zemalja EU.

Način ustrojavanja, vođenja i održavanja Središnjeg kataloga propisan je Pravilnikom o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/2015).