Portal otvorenih podataka

Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske predstavlja podatkovni čvor koji služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka javnog sektora

Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske predstavlja podatkovni čvor koji služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka javnog sektora.

Cilj je poboljšati širenje javnih i otvorenih podataka putem jedinstvenog i centralnog mjesta te omogućiti izradu inovativnih nekomercijalnih i komercijalnih aplikacija koje bi te podatke koristile. Također se želi potaknuti intenzivnija suradnja s privatnim sektorom, poglavito u području informacijskih tehnologija te potaknuti poboljšanje elektroničkih javnih usluga kao i povećati transparentnost javne uprave.

Portal predstavlja svojevrsni katalog metapodataka (podataka koji pobliže opisuju skupove podataka) te pomoću njega korisnici putem pretrage lakše trebaju doći do željenog javnog podatka, odnosno informacije. 

U skladu s dobrom praksom i prepoznatljivosti domena, pokrenut je na adresi https://data.gov.hr, a realiziralo ga je Ministarstvo uprave, uz financijsku podršku HAKOM-a i tvrtku Omega software iz Zagreba. Portal otvorenih podataka vodi Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.
 

Otvoreni podaci

Otvoreni podaci su podaci kojima se može pristupiti na lako dostupan način, ponovno koristiti i podijeliti bilo s kime – uz navođenje autora i suradnika koji su kreirali podatke i distribuiranje pod jednakim uvjetima. Velik izvor otvorenih podataka su tijela javne vlasti. Kao temelj koncepta Otvorene vlasti, otvoreni podaci predstavljaju podatke koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

Primjeri skupova otvorenih podataka su:
  • geolokacijski podaci
  • prometni podaci
  • meteorološki podaci
  • podaci iz područja okoliša itd.

Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke, ili drugim riječima, ako su podaci zaštićeni Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 042/2018), iste se ne smatra otvorenim podacima jer njihova objava nije dozvoljena.

Tijela javne vlasti u Hrvatskoj sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15, 69/22) objavljuju registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa. 

Da bi se podaci i informacije smatrali otvorenima, trebali bi biti objavljeni u obliku koji je računalno čitljiv i otvoren. Pod tim se podrazumijeva da ga stroj, odnosno računalo može samostalno pročitati i interpretirati neovisno o korištenoj platformi. 
 

Europski portal otvorenih podataka

Godine 2015. objavljena je nova verzija Europskog portala otvorenih podataka

European Data Portal.

Na tom portalu mogu se pronaći i vizualizirati otvoreni podaci iz cijele Europe, uključujući i skupove podataka s Portala otvorenih podataka Republike Hrvatske.