Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Od 1. siječnja 2018. godine, sukladno odredbi članka članka 7. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 101/17, 144/20 i 30/23), plan nabave, registar ugovora i sve kasnije izmjene objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) u roku od osam dana od donošenja ili izmjene. 

Registar ugovora Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva