4. Sektor za razvoj javnih usluga digitalnog društva

Služba za razvoj elektroničkih usluga

voditeljica: Monika Horvat Mrkonjić 
                  tel: 01/2357-525
                  e-mail: monika.horvatmrkonjic@rdd.hrSlužba za objavu informacija

voditeljica: Dina Popović 
                  tel: 01/4400-866
                  e-mail: Dina.Popovic@rdd.hr