Upute za dostavu dokumenata

Tijela javne vlasti Republike Hrvatske dužna su sukladno Pravilniku o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 123/2022). dostaviti službene dokumente radi trajne dostupnosti i ponovne uporabe informacija.

Detaljne informacije o načinu dostavljanja navedene su u Uputama tijelima javne vlasti.

Dokumenti