Čekanje u redovima postaje prošlost – postanite e-Građani!

Čekanje u redovima postaje prošlost – postanite e-Građani!

Sustav e-Građani uspostavljen je s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javnog sektora te povećanja transparentnosti pružanja javnih usluga

Digitalna transformacija danas je postala neizbježna i ona ne uključuje samo digitalne tehnologije, već i promjenu svijesti i načina razmišljanja ljudi, a sve kako bi nam život bio bolji i efikasniji.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva nastavlja s provedbom projekata digitalizacije kroz sinergiju gospodarstva, javne uprave, znanosti, istraživanja i obrazovanja.

e-Građani
Sustav e-Građani trenutno broji preko milijun korisnika, a broj dostupnih e-usluga kontinuirano raste. Za korištenje elektroničkih usluga u sustavu e-Građani potrebno je posjedovati jednu od vjerodajnica (sredstvo prijave u sustav). Ako imate elektroničku osobnu iskaznicu (eOI), korisnik ste internet bankarstva pojedinih banaka, elektroničkih servisa, student, djelatnik visokog učilišta ili djelatnik u zdravstvu već posjedujete vjerodajnicu.

Popis vjerodajnica uključenih u Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) nalazi se na Listi prihvaćenih vjerodajnica. Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav omogućava korištenje elektroničkih vjerodajnica za jedinstvenu prijavu na elektroničke usluge uključene u sustav e-Građani.

Elektronički zapise koji se mogu pribaviti putem e-usluga su  pravovaljani, a provjeru vjerodostojnosti dokumenata moguće je izvršiti na internetskoj stranici izdavatelja zapisa upisivanjem broja zapisa i kontrolnog broja.
Popis svih elektroničkih usluga možete pronaći na mrežnim stranicama Središnjeg državnog portala Dostupne e-usluge u sustavu e-Građani.
 
Popis svih poruka možete pronaći na poveznici Popis e-poruka u Osobnom korisničkom pretincu.

Korisnička podrška za e-Građane dostupna je u radno vrijeme na telefon: 072200027 ili putem e-maila: pomoc@e‑gradjani.gov.hr
 
Saznajte više o sustavu e-Građani, kako koristiti usluge u sustavu e-Građani, te otvorite svoj Osobni korisnički pretinac!
 


U nastavku donosimo samo neke od e-usluga koje čine sustav e-Građani.
 
Osobni korisnički pretinac (OKP)
Osobni korisnički pretinac svakom građaninu omogućava zaprimanje osobnih poruka od javnog sektora. Primanje osobnih službenih poruka (e-poruka) vezane su za javne usluge, postupke (odnosno njihov tijek) i osobne statuse te njihov pregled, upravljanje i pohranu. Službene poruke dostavljaju javne institucije.

e-Novorođenče
Roditelji kroz uslugu e-Novorođenče prijavljuju rođenje djeteta putem interneta iz udobnosti doma, uz elektroničku osobnu iskaznicu i čitač pametnih kartica. Putem Osobnog korisničkog pretinca dostavljaju im se elektronički zapis iz matice rođenih i evidencije državljanstva, uvjerenje o prebivalištu, potvrda o prijavi na HZZO te porezne olakšice. Roditelji automatski mogu zatražiti i jednokratnu novčanu naknadu od HZZO-a, kao i novčanu potporu svog grada, općine ili županije.
U nastavku pogledajte video, produciran od strane Ministarstva uprave, sadašnjeg Ministarstva pravosuđa i uprave, s ključnim informacijama o usluzi e-Novorođenče. 
 
e-Zahtjev za izdavanje putovnice i vozačke dozvole
Građani koji imaju novu osobnu iskaznicu (eOsobnu iskaznicu) s identifikacijskim i potpisnim certifikatom, mogu putem sustava e-Građani podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice i vozačke dozvole.
 
Suglasnosti i punomoći u postupcima iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova
Putem ove usluge MUP-a možete dati suglasnost za izdavanje putovnice i osobne iskaznice za dijete, također suglasnost za prijavu prebivališta punoljetne osobe na adresu kuće/stana kojoj ste vlasnik/suvlasnik te suglasnost za prijavu prebivališta djeteta na adresu drugog roditelja (u slučaju kada roditelji nemaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi).

e-Prijava vjenčanja
Usluga omogućuje ženiku i nevjesti da podnesu prijavu namjere sklapanja braka u građanskom obliku, rezervaciju termina i lokacije u službenim prostorijama te online plaćanje upravnih pristojbi putem sustava e-Pristojbe. Upravne pristojbe mogu se platiti karticom, metodom „slikaj i plati“, uplatnicom ili Internet bankarstvom.

e-Matične knjige
Putem usluge e-Matične knjige možete zatražiti i dobiti elektronički zapis o svojim podacima pohranjenim u bazi podataka državnih matica – domovnicu, rodni list, izvadak iz matice rođenih, vjenčani list i potvrdu o životnom partnerstvu.

e-Dnevnik
Roditeljima je omogućen uvid u ocjene, izostanke, osobne podatke i bilješke razrednika. Podaci su prikazani s vremenskim odmakom od 48 sati iz pedagoških razloga.
 
Otočna iskaznica
Građani koji ostvaruju pravo na povlašteni prijevoz na državnim linijama s obvezom javne usluge, zahtjev za izdavanje otočne iskaznice mogu predati putem sustava e-Građani te biti obaviješteni o statusu svog zahtjeva. Otočna iskaznica bit će dostavljena u poštanski ured koji bude odabran prilikom podnošenja zahtjeva.
 
e-Porezna
Jedinstveni portal Porezne uprave  središnje je mjesto na kojem porezni obveznici mogu pristupiti elektroničkim uslugama Porezne. Dostupne usluge uključuju upravljanje podacima poreznog obveznika, podnošenje obrazaca i zahtjeva te mnoge druge usluge.
 
Portal zdravlja
Ova e-usluga omogućuje građanima uvid u dio vlastitih medicinskih podataka. Mogu se pogledati nalazi/otpusna pisma iz bolnica te podaci o lijekovima koje su propisali izabrani liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Portal zdravlja omogućuje građanima da izabranim liječnicima obiteljske medicine, dentalne medicine, ginekologu, odnosno pedijatru, dozvole ili zabrane pristup podacima.
 
e-Radna knjižica 
Putem usluge Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-Radna knjižica) građanima je pružena mogućnost da na jednostavan način dođu do svih podataka o svom radnom stažu.
 
Sustav elektroničkih usluga Registra za osiguranike (Regos-a)
Ovom uslugom osiguranicima i obveznicima omogućeno je da putem sustava e-Građani dobiju elektroničkim putem sve potrebne informacije iz Registra Regos-a. Osim Izvatka iz Registra na kojem su iskazani svi podaci o obračunanim plaćama, naknadama plaće i drugom dohotku te podaci o obračunanom i uplaćenom doprinosu za II. stup mirovinskog osiguranja, moguće je dobiti duplikat prijave u obvezni mirovinski fond, izvadak iz registra za drugi dohodak, izvješće o primicima i plaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja, obavijest o novčanoj vrijednosti imovine na osobnom računu te podaci iz obrazaca JOPPD-a.